Tarihçemiz

TARİHİ

Ortabölme köyünün kuruluşu Akkuş ilçe merkezinin kuruluşundan da daha öncelere rastlar. Hatta Akkuş ilçe merkezine ilk yerleşenlerden biride Ortabölmeli Topal Şükrü’ dür. (Bak, Akkuş ilçesi tarihi bölüm ve Akkuş Belediyesi). Ortabölmeli olan Topal Şükrü Karakuş bucağında ilk lokanta, fırın ve han işletenlerden biridir.
Ortabölme köyüne yerleşen ilk aileler çevre il ve ilçelerden ve de yakın köylerden gelip yerleşmişlerdir. Bu ailelerden; Çavuş oğulları (Gömleksiz), Çarşamba’ dan, Katçıoğulları (Kaşıkçı Tokat ilinden Tırıtoğulları (Güneş) Çarşamba’ dan, Kelvelioğulları (Bolat) Akkuş ‘un Meyveli köyünden, Pircioğulları ve ya Bayramağalar (Eroğlu) yerli ve en eski ailelerden, Kelhüseyinoğlları (Keleş ve Kaya‘lar) Meyveliden, İmamoğulları (Yıldız), Çömezoğulları (Çayıroğlu), Bekiroğulları (Ay) ise en eski ve yerli olan ailelerdir.
Ortabölme köyü kendini çevreleyen; Kuşçulu, Meyveli, Alan, Seferli, Akpınar (Kuzköy), Çamlıca, Kemikgeriş, ve Ormancık köylerinin kesişim noktasında kurukduğu için köyün adına “ORTABÖLME” köyü denmiştir.
Köy topraklarında gözle görünür tarihi kale ve harabe yoktur. Ancak; Şirinköy ve Kendirçukru mevkiinde çok eski mezarlıklar, Ferdilek mahallesinde Müezzinoğulları arazisinde çıkan tuğla, kremit kırıkları ile çanak ve çömlek kırıkları, çok eskiye dayalı yerleşim olduğunu kanıtlar. Bu yıkıntı ve kalıntıların kimlere ait olduğu bilinmiyor.

Ordu’nun Büyükşehir olması nedeniyle köy statüsü Mahalle statüsüne dönüşerek Ortabölme Mahallesi olmuştur.

COĞRAFYA

Ortabölme köyü, Akkuş ilçesi topraklarının orta bölümünde yer alır. Doğusunda; Çamlıca, Kemikgeriş ve Ormancık, Batısında; Alan ve Seferli Kuzeyinde; Akpınar (Kuzköy) beldesi, Güneyinde; Kuşçulu köyü toprakları ile çevrili olup 19.850 km karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Balcılı, Alayer, HasanoğluA.Rahman ve Boztepe yüksek noktalarıdır.
Ortabölme çok engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. Dik yamaçlı ormanlı tepelerden oluşan bir arazi yapısı vardır. Köy topraklarında büyük akarsu dereleri yoktur. Kar ve yağmur sularıyla beslenen ve yaz aylarında kuruyan küçük akarsu dereleri vardır. Ferdelek, Karayar bunların en önemlileri. Bu dere sularında pek sulama yapılmaz. Ancak sularının bol olduğu zamanlar küçük un değirmenleri çalıştırılır.
Ortabölme’ de kışın soğuk ve karlı, yazın ılık ve yağmurlu geçen bir iklim yaşanır. En çok ısı ve ışığı yaz aylarında alır. Köyde Batıdan esen rüzgarın soğuk ve kar yağışı getirdiği, Doğudan esen rüzgarın havayı açtığı, fakat ayaza neden olduğu, kıbleden esen rüzgarın şiddetli esmesi yağışın habercisi, yumuşak ve ılık esmesinde hava sıcaklığının artması ile gözlenir. Yaz ayları genelde yağmurlu geçer. Fakat kurak geçerek ekinlerin yeşermediği yılları da köy halkının yaşadığı bilinmektedir. Köy halkının tarımsal yönden ürün alması tamamı ile iklime bağlanır.
Köy topraklarının 9800 dekarlık kısmı ormanlarla ve 300 dekarlık bir kısmı ise çayır ve meralarla kaplıdır. En fazla bitki topluluğunu kayın ağaçlarından oluşan ormanlarla Pelit, Meşe Kızılcık ile diğer meyve ağaçları oluşturur.
Ortabölme köyünde yerleşim çok dağılıktır. Evler arası uzaklıklar epeyce vardır. Evler ahşap yapı malzemesiyle yapılmıştır. Ancak yeni yapılan evlerde beton ve tuğla kullanılır. Evlerin alt katları hayvan ahırı olarak kullanılır. Bu yönü ile insan sağlığına elverişli değildir.
Köy; Ortabölme, ,  Pınarçukru, Çömezli,  Balcılı, Cırgın, Bekirli, Şelevedin,Çöntülü, Kelhüseyin(Pazaryeri), Karayar, Yeniköy,Ferdelek olmak üzere irili ufaklı  11 mahalleden meydana gelir.
Ortabölme köyü 182 hane ve 228 ailenin yaşadığı bir köydür. 1990 genel nufus sayımına göre 436 kadın, 378 erkek olmak üzere 874 kişilik bir nufusa sahiptir. Geçim şartları nedeniyle köy halkının çoğu göç etmiştir.

 

EKONOMİ

Ortabölme köyünün başlıca geçim kaynağını tarım, hayvancılık ve beden işçiliği oluşturur. Köy halkının çoğunluğu fakir aileleridir.
Köy topraklarının 9000 dekarlık kısmı ekili ve dikili alanları ve 750 dekarlık bir kısmı da Ekilmeye boş araziler oluşturur. Mevcut topraklarının verim dereceleri çok düşüktür. Halk istediği şekilde bu topraktan istediği verimi alamaz. Çünkü sulanmayan topraklar çoğunluktadır.
Köy topraklarının verimini artırmak için toprak tahlili ve gübre kullanımı yapılırsa da her çiftçi ailesi tarafında yapılamaz. Gübre satın alarak kullana ailelerin sayısı azınlıkta kalır. Ekilen tahıl ürünlerinin başında:Buğday (2850 da) , arpa(1050 da) , yulaf (950 da) , çavdar (700 da) ,mısır (2900 da) , yeşil mercimek (50 da), kuru fasulye (50 da) ve hayvan yemliği olarak fiğ (150 da) ekimi yapılır.
Sebzelerden patates (150 da) , taze fasulye (750 da), karalahana ,kabak gibi ihtiyaç kadar ekim yapılır.
Meyvelerden fındık,erik,armut,kiraz, elma,kızılcık,ceviz ve döngel yetişir.Ayrıca 100 dekarlık bir alanda mahlep yetişir.Bu ürünler içinde en fazla paraya dönüştürüleni mahlepdir. Halkın ürettiği tarımsal ürünlerin çoğu halkın kendi ihtiyacını zor karşılar. Bir çok sebze ve tahıl satın alınır.
Köyde yapılan hayvancılık aile hayvancılğına dayanır.Hayvansal ürünlerin karşılanmasın amacı ile her aile birkaç hayvan besler. Hayvansal ürünlerin ihtiyaç fazlası satılarak paraya çevrilir.Sürü halinde hayvan besleyerek bunu ticari halde pek yoktur. Ortabölme köyü halkının birisinide beden işçilşiği oluşturur. Yapılan beden işçilği daha ziyade mevsimliktir..

ULAŞIM

Ortabölme, Akkuş ilçe merkezinin Batı yönüne düşer ve ilçeye uzaklığı 22 km dir. Köy yolu; Akkuş-Kargı ve Güldere üzerinden Erbaa‘ya bağlanan yol üzerindedir. Bu yol daha önceleri Orman İşletmesi tarafından tomruk taşımak amacıyla yapılmış olan ham yol olup daha sonraki yıllarda bazı yerleri çakılanmış ve sanat yapıları yapılmıştır. Fakat yağışlı havalarda ulaşım yapmada güçlük çekilir. Bu yol geniş bir şekilde yapılıp çakıllandığı zaman yöre halkı sağlıklı bir ulaşıma kavuşmuş olacaktır.
Kışın köy ile ilçe merkezi arasında sürekli çalışan motorlu vasıta yoktur. Ancak ilçeye Pazartesi,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi günleri köyde minibüs sahipleri olan Yakup Çayman,ŞakirAy,İsmetEroğlu,Durmuş Güneş hizmet vermektedir.Ancak Pazar günleri acil durumda ve düğünlerde özel hizmet verilir.Salı günleri de Seferli Beldesine kurulan pazara yolcuları götürmek için hizmet verilir.
Mevcut olan karayolu köy topraklarını bir ucdan bir uca geçer. Ancak yola uzak kalan mahalleler kendi çabalarıyla özel dözer tutarak yollarını ana yola bağlamıştır.Kışın mahalle yollarına minibüsler giremediği için hizmet veremez.Mevcut olan yollar grup yolu olup çok bozuktur.Son zamanlarda yeniden çakıllanma olup biraz düzelme olmuştur.Yollarınçakıllanmasında Akkuş İlçe Başkanı İzzet Kaşıkçıoğlu’nun büyük payı vardır.Kendisinide bu çabalarında dolayı teşekkür eder hizmetlerinin devamını dileriz.
Bu gün staplize bir yola sahip olan Ortabölme de ulaşım kış aylarında birkaç gün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanabilir. Ancak belediye hizmetlerinin karla mücadele ekipleri tarafından kapanan bu yollar açılır.

SOSYAL KÜLTÜREL DURUMU

Ortabölme köyü halkının uzaktan ve yakından Büyükşehirlerle ilgisi vardır.Köyden Büyükşehirlere giderek çalışan kişiler yaz aylarında ve diğer zamanlarda geri gelip köyle ilişkilerini sürdürürler.Böylece bir kültür alışverişi olur. Son yıllarda elektrik gelmesi bu durumu daha da geliştirmiştir. Köy halkının sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına etki edecek tek kurum kuruşu cami ve okullarıdır.
Merkez ve Pazaryerindeki köy camileri haftanın Cuma günleri Ramazan ayı ve cenaze törenlerinde kalabalık olup bu günlerde imamlar tarafından halk aydınlatılır. Böyle günlerde köy erkekleri arasında bir kaynaşma olur. Ortabölme Köyü 1960 yılında ilk okula kavuşmuştur. Ancak yerleşimin dağınıklığı eğitim ve öğretimi yaygın hale getirmemiştir. Sosyal ve kültürel etkinlik yapacak kişi bulmak bile zordur.Fakat da sonraki yıllarda okullaşma biraz daha gelişmiş olup 1986 yılında köyün Taşağıl (İcikler) ,Pazaryeri(Keluşağı ) Mahallerinde de birer okul yapılmıştır. Böylece köyde açılan bu 3 okuldan 1990 yılına kadar 124 kız 355 erkek olmak üzere toplam 479 öğrenci mezun olmuştur. Mezun olan öğrencilerden 1 Kimya Mühendisi 1 Öğretmen 5 İmam 2 Polis Memuru çıkmıştır.
Köy halkı arasında okuma alışkanlığı pek yoktur. Bunun için okuma odası bile açılmamıştır. Geçmiş yıllarda kız çocuklarının okula gönderilmesinde çekimser kalan halkın Okuma yazma oranını yükseltmek için Halk Eğitim Merkezince okuma ve yazma kursları açılmıştır. Bugün köy halkının okuma-yazma oranı %95 civarındadır.
Ortabölme Köyünün Keluşağı Mahallesinde bir halk pazarı açılmış ise de bu Pazar Salman ve Seferli Pazarlarının yanında sönük kalmıştır ve kapanmıştır.
Ortabölme Köyü Milli Kültür Değerleri bakımından ilçe geneli ile aynı özellikte bulunur.      Köy halkı boş zamanlarını gurbete giderek değerlendirir. Yaz aylarında tarım işleri eve halkı arasında paylaşılır. Kışın konu-komşu ziyaretleri yapılır. Okulu bitiren gençler Büyükşehirlere gidip işe girmeye çalışırlar. Bu yüzden köy boşalması vardır.
Köyün göç oranı fazla olduğundan okullar kapanıp öğrenciler Akkuş’taki YİBO(Yatılı İlköğretim Bölge Okulu)’ya gitmektedir.Göç verdiği illerde İstanbul,Ankara’da, gençlerimiz okuyarak hemşire,öğretmen,mühendis,memur olup ve hala tıpta okuyan öğrencilerimiz bulunmaktadır.

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN